Innotek - skuteczna tresura psów
obroża elektryczna opinieLokalizacja przesyłki

Lokalizacja przesyłki

Elektryczna obroża, obroża elektryczna, obroża antyszczekowa, obroże elektryczne, elektryczny pastuch

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SYSTEMÓW TYPU ELEKTRONICZNA OBROŻA

 1. Regulamin ustala zasady wypożyczania elektronicznych obroży do tresury psa przez firmę EasyPet Artur Ligięza, z siedzibą przy ul. Leśnej 131, 05-083 Wyględy, zwanej dalej „Wypożyczającym” osobom fizycznym w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, zwanymi dalej „Najemcą”.

 2. Obroże elektroniczne mogą być wypożyczane wyłącznie w celu tresury i szkoleń psów. Firma EasyPet zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia w/w urządzeń w przypadku przypuszczenia, iż obroża mogłaby być wykorzystana do celów innych, niż wynikające z przeznaczenia obroży lub z jej wypożyczenia.

 3. Wszystkie wypożyczane urządzenia są urządzeniami używanymi.

 4. Przy wypożyczaniu sprzętu Najemca podpisuje oświadczenie o przejęciu pełnej odpowiedzialności materialnej za wypożyczone urządzenia, wnosi kaucję w ustalonej w oświadczeniu wysokości oraz wnosi opłatę za jeden tydzień użytkowania sprzętu. Przez „tydzień” w razie jakichkolwiek wątpliwości uważa się kolejne siedem dni liczone od dnia wydania sprzętu poczynając.

 5. Wydanie urządzeń elektronicznych następuje w przeciągu tygodnia od wyrażenia przez Najemcę chęci wypożyczenia i podpisania oświadczenia, w dniu wskazanym przez Wynajmującego i w jego siedzibie, po wpłacie przez Najemcę kaucji i opłaty za tydzień użytkowania urządzeń.

 6. Wynajmujący zobowiązuje się użytkować urządzenia w sposób wykluczający ich zużycie ponad przeciętny stopień wynikający z normalnego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić Wynajmującemu osobiście, bądź poprzez osobę do tego upoważnioną, urządzenia kompletne i czyste ostatniego dnia trwania wypożyczenia w siedzibie Wynajmującego.

 7. Przy zwrocie urządzeń zostaną sprawdzone wszystkie elementy składowe zestawu, w tym w szczególności: obroża elektroniczna, pilot, ładowarka, kontrolki, elektrody, pasek obroży, przewody do ogrodzenia, itp. Kompletność wypożyczonego zestawu potwierdza pracownik firmy EasyPet własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu zwrotu urządzeń.

 8. Wypożyczone urządzenie można zwrócić w ciągu kolejnych trzech dni, jednak nie później niż dziesiątego dnia licząc od daty wypożyczenia sprzętu.

 9. Za każdy następny dzień wypożyczenia od ósmego do dziesiątego Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę 15 zł netto.

 10. W przypadku niezwrócenia kompletnego zestawu wypożyczonych urządzeń w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania Najemcy:

I. Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego,

II. Najemca:

a) jest zwolniony z obowiązku zwrotu urządzeń

b) zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu karę umowną w
           wysokości 50% ceny urządzeń opublikowanej na stronie
           internetowej EasyPet.pl

  11.  W przypadku utraty lub uszkodzenia, którejś z wymienionych poniżej części, kaucja zostanie pomniejszona odpowiednio o kwotę:

 • elektrody długie lub krótkie Innotek – 19 zł

 • elektrody długie lub krótkie SportDog – 24 zł

 • pasek do obroży Innotek – 35 zł

 • pasek do obroży SportDog, PetSafe – 59 zł

 • lampka kontrolna PetSafe, Innotek, SportDog – 10 zł

 • antena do pilota – 199 zł

 • zasilacz – 189 zł

   12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia: centralki ogrodzenia, pilota lub odbiornika obroży
   kaucja ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego w całości.

Witamy na stronach sklepu internetowego z elektroniką dla zwierząt Innotek.com.pl. Innotek to amerykańska firma zajmująca się produkcją systemów treningowych dla psów zarówno amatorskich jak i profesjonalnych. W naszej ofercie znajdą Państwo obroże treningowe - niezwykle skuteczne narzędzie do tresury psów. Ponadto oferujemy obroże antyszczekowe a także niewidzialne ogrodzenie do ogrodu. Sprzedaż internetową obsługuje EasyPet. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w tym serwisie jest zabronione.

Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies | Reklamacje i Zwroty | Pliki do pobrania | Metody dostawy | Formy płatności

Ładowanie...

Ten serwis używa plików cookies (niezbędne do prawidłowego działania).Nasza polityka prywatności i plików cookies

Akceptuj